Loading...
sance-old-1920
1809-1920
sance-web
previous arrow
next arrow

Historické opevnění Šance

K významným dokladům pevnostního stavitelství v horském prostředí se řadí systém opevnění Jablunkovského průsmyku nazývaný Jablunkovské šance. Jednalo se o řadu menších opevnění, která byla postupně budována v jihovýchodní části Slezska na hranicích s Uherským a Polským královstvím od 16. do počátku 19. století. Nyní se nachází na území tří států – České republiky, Slovenské republiky a Polska, především v okolí Jablunkovského průsmyku (551 – 605 m. n. m.).

Mapa Jablunkovského průsmyku a všech opevnění v roce 1663

Počet těchto opevnění se měnil s ohledem na válečné ohrožení hranice a celkově zde kdysi stálo asi 21 opevnění. 

Centrální pevností toho systému byla Velká šance v Mostech u Jablunkova o níž se první zprávy objevují v roce 1621.

Pevnost se pro svůj význam stala místem dlouhodobého pobytu vojenské posádky. Tvořily ji jednak císařské oddíly, ale i jednotky zemských hotovostí a slezských stavů. Specifickou složku, která je doplňovala, představovali tzv. vybranci z řad místního, především valašského obyvatelstva. Velikost posádky závisela na akutním nebezpečí. Nejčastěji pobývaly na šancích pěší jednotky velikosti kompanie o přibližně 100 vojácích.

Hlavními důvody pro výstavbu těchto opevnění bylo válečné ohrožení z jihu, z Horních Uher (dnešní Slovensko), odkud hrozily útoky ze strany Osmanské říše a uherských povstalců. Zhruba od poloviny 18. století (1740) pak Velká šance bránila naopak vstup do Uher před novým nepřítelem Rakouské monarchie, kterým nyní bylo Pruské království. Velká šance a další opevnění se tedy od této doby bránily před útoky z opačného, severního směru. 

Dalším, neméně důležitým důvodem k obraně byla zdejší významná cesta, která právě Jablunkovským průsmykem umožňovala a dodnes umožňuje jeden z nejvýhodnějších přechodů horského pásma Beskyd.

V současnosti je dochováno osm reliktů pevností a k nejlépe zachované patří Velká šance.

PODÍVEJTE SE NA NĚKTERÉ DALŠÍ PEVNOSTI A REDUTY JABLUNKOVSKÝCH ŠANCÍ

Jak šel čas

1541
1578
1621
1638
1645
1663 – 1664
1678
18. století
1808 – 1810
1836
1848
1890
2020

1541

první zmínky o opevnění

1578

Výstavba první pevnosti

1621

Výstavba Velké šance

1638

Poboření šancí uherskými povstalci

1645

Šance na Hrčavě

1663 – 1664

Přestavba

1678

Volská šance – Koniaków

18. století

Přestavba velké a Malé šance

1808 – 1810

Další přestavba velké šance

1836

Převod velké šance do majetku Těšínské komory

1848

Vyřazení z pevnostního systému

1890

Odkup obcí Mosty u Jablunkova

2020

Částečná rekonstrukce velké šance a otevření návštěvnického centra