Loading...

JABLUNKOVSKÉ ŠANCE

MALÁ ŠANCE

po Velké šanci druhá nejdůležitější pevnost slezské hranice.

Leží na protáhlém návrší v katastru obce Čierne na Slovensku.Její vznik spadá do let 1644–1645 a původně ji tvořily tři čtvercové samostatné reduty. Ve druhé polovině 18. století tvořila liniové opevnění hlavní osmicípá šance, spojená se čtyřmi redutami souvislým zemním valem.

🚗
Východisko Hrčava: Z centra Hrčavy
🚶‍♂️
po žluté turistické značce na Trojmezí. Po lávce přejdeme na Slovenskou stranu a po cyklotrase zhruba 50m mírně vpravo až narazíme na modrou turistickou značku. Po ní doleva ca 1km k Malé šanci.Celkem z Hrčavy 3,5km ca 1:15 hod

🚗
Východisko ze Slovenska z Čierneho:Od železniční stanice Čierne při Čadci ZASTÁVKA
🚶‍♂️
zprvu po modré turistické značce do místa, kde vlevo odbočuje cykloturistická trasa. Pokračujeme dále po účelové komunikaci přímo. Asi po 750m jsme opět na modré turistické značce, která nás dovede k Malé šanci.

————————————————————————————————————————————–

STARÁ ŠANCE

Nejstarší doložené opevnění Jablunkovských šancí se nachází v katastru obce Svrčinovec na Slovensku. První zmínky o Staré šanci jsou z roku 1578.Jednalo se o větší čtvercovou redutu se dvěma půlbastiony na nejvíce ohrožené jihovýchodní straně.

Z Velké šance se na Starou šanci dostanete pěšky nebo na kole.

🚶‍♂️ 🚴‍♂️Od Návštěvnického centra opevnění Šance jděte po zelené turistické značce směrem od Velké šance. Neustále sledujte zelenou turistickou značku, které vás povede kolem osad Dejovka a Pod Bučkami. Zelená značka zde vede po státní hranici a následně opouští Českou republiku. Po chvíli, již na Slovensku, narazíte na turistický rozcestník „Staré šance“ nebo „Pod Valmi“. Zde je pěkné odpočinkové místo s posezením a informační tabuli.

Zde opusťte značenou turistickou trasu vlevo do lesa znatelným chodníkem. Po asi 200m jste na místě.

Celý výlet v jednom směru měří asi 2,5 km a v pohodě jej pěšky zvládnete do jedné hodiny.

Na Starou šanci můžete výletem rovněž ze Slovenské strany ze Svrčinovce:

🚶‍♂️ 🚴‍♂️ Z železniční stanice Svrčinovec přejděte přes železniční přejezd na druhou stranu kolejiště. Po zelené značce (rovněž cyklotrasa č.5444) se dejte vlevo nejprve podél kolejí a následně stoupáním vpravo. Zelená turistická značka vás dovede až k turistickému rozcestníku „Staré šance“ nebo „Pod Valmi“. Zde vpravo do lesa znatelným chodníkem asi 200m ke Staré šanci.

Ze Svrčinovce je tento výlet nepatrně delší. Pěšky zhruba 1:15hod, 3,2km s převýšením téměř 200m.

————————————————————————————————————————————–

SUŠ

Dělostřelecká reduta v Bukovci o rozměrech 30 x 30 metrů s dobře zachovaným zemním valem, nájezdovými rampami v rozích a banketem.

Typologicky se jedná o mladší opevnění a její vznik můžeme  klást do poslední čtvrtiny 18. století, společně se sousedními dělostřeleckými fortifikacemi by tvořila součást obrany před pruským nebezpečím.

Ve všech čtyřech rozích reduty jsou dobře patrné nájezdové rampy, které sloužily k snadnějšímu přístupu obránců na plošiny a lepšímu rozmístění případných těžších palebných prostředků

🚶‍♂️ K redutě SUŠ se nejlépe dostanete z Bukovce (autobusová zastávka Bukovec-škola). Vlevo nejprve asfaltovou postupně polní cestou až k samotné pevnosti. Pěšky necelý kilometr ca 25 minut.

————————————————————————————————————————————–

DOLINA

Tato reduta se nachází v Mostech u Jablunkova na samé hranici se Slovenskem.

Byla to reduta o rozměrech 19 x 19 metrů a částečně je dochovaná dodnes na svahu nad dnešní mezinárodní silnicí přímo na hranici se Slovenskem. Tvořila předsunuté postavení Velké šance. Původní komunikační a strážní reduta DOLINA o rozměrech 25 x 25m byla postavena ve 20. – 30. letech 18. století. Dnes patří k těm „zachovalejším“ památkám celého systému Jablunkovské šance i když je poměrně zarostlá.

Nejlépe se k této redutě dostanete pěšky od čerpací stanice v Mostech u Jablunkova těsně před hranicí se Slovenskem.

Zde na parkovacích plochách můžete zanechat své auto. 🚗

🚶‍♂️ Pěšky pak po silnici směrem na Hrčavu. Po ca 400m pod sloupy VN sejděte vpravo z této silnice a průsekem do kopce se dostanete na rozlehlou louku (pastvinu) s výhledy. Víceméně vpravo před sebou, uvidíte skupinu charakteristických smrků. A tam se nachází původní reduta DOLINA. Celkem asi 800m

!!!!!!!!!!!POZOR na pastvině se pohybujete po soukromých pozemcích.

—————————————————————————————————————————————

HRČAVA

Komunikační reduta na Hrčavě byla vystavěna zřejmě v r. 1645. Naposledy pak byla využita v roce 1741, za prusko-rakouské války. V polovině 18. stol. ztratila svůj význam a zanikla.

Dnes nejsou po tomto objektu patrny žádné pozůstatky. Obrázky znázorňují pouze představu jak snad tato reduta vypadala.

Nicméně navštívením tohoto místa člověk pochopí, proč tato reduta stála právě ne tomto místě.  Nádherné výhledy  téměř na všechny strany.

Z centra Hrčavy je to kousek asi 500m. Kolem Hospody U Sikory a vpravo po loukách mírným stoupáním.