Loading...

ROK 2023 NA VELKÉ ŠANCI

UHERŠTÍ POVSTALCI NA ŠANCÍCH 15.4.2023

Promítání a beseda o vojenském významu Jablunkovského průsmyku a opevnění se zaměřením na 17. století – období vpádů a pokusů o obsazení šancí protihabsburskými uherskými povstalci.

————————————————————————————————————————————–

ÚTOK UHRŮ NA VELKOU ŠANCI 22.7.2023

Roku 1645 chtěly Jablunkovským průsmykem na Těšínsko proniknout povstalecké oddíly sedmihradského vévody Jiřího I. Rákócziho. Tehdy podnikli uherští povstalci útok na jednu ze šancí a na den ji obsadili, než byli vzápětí vyhnáni císařskými vojáky

Ukázky výcviku vojska ,   scénky se života vojáků, program pro děti

—————————————————————————————————————————————

ŠANCEFEST 2023 19.8.

Jedinečný kulturní a historický festival na Velké šanci.

Historický program, tradice a řemesla, O nejlepší guláš šancmajstra

————————————————————————————————————————————–

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VELKÉ ŠANCE

s programem CO MUSELI ZNÁT A UMĚT VYBRANCI

Posádku Velké šance tvořily většinou císařské jednotky, ale na obraně hranice se podílela i zemská milice… VYBRANCI. Vybranci byli takto ve 40. letech 17. století pojmenováni podle nařízení těšínské kněžny Lukrécie Alžběty postavit – vybrat do zbraně každého šestého poddaného z vesnic v okolí Jablunkova.

Vybranci museli umět střílet z muškety = ukázky nabíjení a střelby z muškety s doutnákovým zámkem Vybranci museli pomáhat při úpravách a stavbách pevností = stavba modelu Velké šance Vybranci se museli starat o obranu pevnosti = sestavení „španělského jezdce“ Vybranci dostávali žold = vlastní ražba krejcaru Alžběty Lukrécie z roku 1648